De Rijke Praktijk begeleidt kinderen van 4 tot en met 12 jaar die extra zorg en aandacht nodig hebben bij hun leerontwikkeling. Dit kunnen kinderen zijn met een leerprobleem of kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Ik help kinderen om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Ook besteed ik aandacht aan psycho-educatie; het omgaan met het leerprobleem of meer- of hoogbegaafdheid.

Het gaat er tenslotte om dat mijn inzet knap goed voor kinderen is.

Van de leerkracht heb je gehoord dat je kind tegen een leerprobleem aanloopt. Er ontstaat daardoor een leerachterstand bij lezen, rekenen, spelling, schrijven of taal. Het kan zijn dat je zelf een gedragsverandering hebt opgemerkt bij je kind. De remedial teacher kan je kind helpen door extra aandacht te geven met een traject afgestemd op de unieke situatie. Remedial betekent verbeteren of herstellen.

Ik help jouw kind door eerst te zoeken naar het niveau dat je kind heeft. Vanaf dat punt werken we stap voor stap verder door elke week met mij en ook thuis te oefenen. Zo leert je kind weer vanaf het niveau waar het zelf is en niet langer boven zijn of haar niveau. Voorafgaand aan het oefenen houd ik een intakegesprek met jullie als ouders en je kind. Na acht tot tien weken wordt het traject geëvalueerd, waarna een afronding volgt of, indien nodig, een voortzetting.

Een leerprobleem is niet altijd op te lossen. Daarom leer ik een kind ook omgaan met het leerprobleem. Dit heet psycho-educatie. Je kind leert zichzelf daardoor beter kennen, overwint bijvoorbeeld faalangst of wordt zekerder van zichzelf.
Je kind is meer- of hoogbegaafd. Je had al zo'n vermoeden of vroeg je af wat er toch aan de hand was. Van de leerkracht heb je gehoord dat er in de klas niet altijd genoeg uitdaging geboden kan worden. En je hebt zelf gemerkt dat je kind niet meer enthousiast uit school komt.

Het is belangrijk om goed met meer- of hoogbegaafdheid om te gaan en het als positieve eigenschap te (blijven) zien.
Ik kan daarbij helpen door extra aandacht aan je kind te geven. Dat kan door een aangepast en uitdagend leertraject, maar ook door zogenaamde psycho-educatie. Daarbij leer ik je kind beter om te gaan met meer- of hoogbegaafdheid. Je kind leert zichzelf beter kennen en leert bijvoorbeeld doorzetten, oplossen en organiseren.

Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek waar je kind ook bij is. Daarin worden de mogelijkheden en wensen besproken: opdrachten waarbij je kind niet alleen leerstof krijgt aangeboden, maar ook leert om leerstrategieën in te zetten. Dat kan individueel of in een groepje met andere hoogbegaafde kinderen (plusklas). Nadat ik je kind heb geobserveerd in de klas, volgt een adviesgesprek waar je kind ook weer bij is. Ik kan je kind begeleiden tijdens de gehele bassisschoolperiode of zolang jij dat prettig vindt.
Ik kan voor een school plusklassen voor meer- en hoogbegaafde kinderen opzetten én begeleiden. In een plusklas krijgen kinderen een aantal uur per week les met aandacht voor leren leren, leren denken en leren leven. De leerlingen leren hiermee hun eigen mogelijkheden ook daadwerkelijk in te zetten.

Mijn visie is dat plusklassen ook, of wellicht juist, van belang zijn voor kinderen vanaf groep 1. Daarmee zorg je ervoor dat de begeleiding van een (meer- of hoogbegaafd) kind beter aansluit bij zijn of haar ontwikkeling en mogelijkheden. Thema's die aan de orde komen zijn onder anderen: het menselijk lichaam, techniek, een filmpje maken, het weerbericht, uitvinders en het brein. Met deze onderwerpen wordt gewerkt aan de metacognitieve vaardigheden.

Voor een coalitie basisscholen in Rotterdam Hillesluis heb ik twee plusklassen opgezet voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 5 en 6. Ik heb een plusklas in Oud-Charlois (groep 6/7) en één op een school in de Tarwewijk (groep 4 tot 8) opgezet. In alle gevallen begeleid ik ook de kinderen.
Ik werk vanuit de visie van meervoudige intelligentie. Ieder kind is knap op één of meer van de gebieden zoals die hieronder staan. Door te werken vanuit de sterke kanten van een kind ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Ik ben geboeid door het idee van meervoudige intelligentie, ontwikkeld door Howard Gardner.

Er is niet één, maar er zijn meerdere intelligenties. Ieder kind is op zijn of haar eigen manier knap. Ik sluit daarbij aan waardoor je kind zich kan ontwikkelen. Daarnaast stimuleer ik je kind om ook de minder ontwikkelde intelligenties te gebruiken.

Woordknap
Je bent woordknap als je graag leest, als je grapjes met woorden leuk vindt, maar ook als je goed bent in discussies, gedichten en verhalen schrijven.
Je leert graag door luisteren, lezen en praten.


Rekenknap

Hou je van cijfers en rekenen? Kan je goed logisch nadenken? Ontdek je graag hoe iets werkt? Vind je raadsels oplossen een uitdaging? Dan ben je rekenknap.
Leren vind je leuk als je problemen mag oplossen.


Beeldknap

Je bent beeldknap als je van boetseren, schilderen en tekenen houdt. Je hebt dan ook veel fantasie en je vindt het leuk om met kleuren bezig te zijn.
Leren lukt goed als je plaatjes, grafieken, filmpjes en foto’s kan bekijken.


Muziekknap
Speel je een instrument? Zing je graag of luister je graag naar muziek? Heb je vaak een liedje in je hoofd of tikken je handen en voeten allerlei ritmes? Je bent muziekknap!
Als je een liedje mag maken over wat je leert, kan je het heel goed onthouden.


Beweegknap

Beweegknap ben je als je van ballet houdt of op voetbal zit. Maar ook als je toneelspelen of goochelen leuk vindt.
Je onthoudt iets makkelijk als je het mag doen.


Mensknap
Als je graag bij je vrienden bent, het fijn vindt om voor een ander te zorgen of graag de leiding de neemt, ben je mensknap.
Leren gaat fijn als je mag samenwerken met anderen.


Zelfknap

Kan je goed vertellen wat je voelt? En vind je het fijn om af en toe alleen te zijn? Hou je van filosoferen? Je bent zelfknap!
Je kan makkelijk leren als je alleen mag werken.


Natuurknap

Een tuintje verzorgen, goed met het milieu om gaan, zorgen voor een huisdier, lekker naar de dierentuin gaan: allemaal voorbeelden van natuurknap.
Je leert graag door overeenkomsten en verschillen te zoeken.
In mijn praktijk begeleid ik kinderen met leerproblemen en kinderen met meer- en hoogbegaafdheid. Ik wil graag dat kinderen weer plezier in leren krijgen. Voor mij is een kind meer dan leren of een leerprobleem. Daarom zorg ik eerst voor een goede relatie met het kind. Ik help kinderen met een individuele en planmatige aanpak die is toegespitst op hun leerbehoefte en intelligenties. Ik doe mijn werk met kennis van zaken, betrokkenheid, gedrevenheid en humor. Ik werk vooral in Rotterdam en directe omgeving.

Tussen 1996 en 2014 werkte ik als groepsleerkracht op een basisschool waar ik ook les gaf aan een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Petra de Rijke - De Rijke Praktijk
Berkelselaan 28a
3037 PE Rotterdam
0611 406383
petra@derijkepraktijk.nl


KvK 61318809